Redressiehelm

 

Het komt regelmatig voor dat baby’s in een voorkeurshouding liggen, waardoor een vervormde schedel kan ontstaan. Een redressiehelm wordt toegepast om een vervormde schedel van een baby in de normale vorm te laten uitgroeien. De redressiehelm biedt het hoofd ruimte aan de kant van de afplatting en is aansluitend aan de overige schedelcontouren. De babyhelm of redressiehelm kan de plat- of scheefgegroeide schedel in bijna alle gevallen helemaal wegwerken.

OTEC werkt nauw samen met Baby Redressiehelm Vleeming (BRV) en verwijst voor meer specifieke informatie door naar:

www.redressiehelmspecialist.nl

=> Lees meer over vergoedingen

=> Lees meer over de PCM-meting

=> Lees meer over uw keuze, wel of geen redressiehelm